Hem

Om Teater Suscena

Max och Snyfflorna

Teater Suscena presenterar

Max och Snyfflorna på Ekhamns Gård sommaren 2016

"Teatern är det underbaraste av alla gömställen för dem som i hemlighet har stoppat barndomen i fickan och gett sig av för att leka vidare till livets slut."

 

Max Reinhardt

Hjärta

"Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi."

 

Astrid Lindgren

Hjärna

"Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling.

 

Albert Einstein

Humor

Teater Suscena skriver och producerar teaterföreställningar. Vi producerar teater med hjärta, hjärna och humor som stimulerar fantasin, språket och kreativiteten.

Vi kan också göra skräddarsydda föreställningar utifrån teman som ni tycker att ni vill se eller behöver lyfta på er arbetsplats eller bland barnen/ungdomarna.

 

Kontakta oss per telefon: 070-339 03 11

E-post: info@suscena.se

www.suscena.se

 

Copyright © All Rights Reserved